Chat Facebook
So sánh sản phẩm

Mrzin - Điện thoại giá rẻ

iPhone 7 Plus Lock (32Gb) - Mới 99%

iPhone 7 Plus Lock (32Gb) - Mới 99%

6.500.000 đ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Tai nghe, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone 6S Plus Quốc tế (128GB) - Mới 99%

iPhone 6S Plus Quốc tế (128GB) - Mới 99%

5.800.000 đ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Tai Nghe 3.5mm, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone 8 Plus Quốc Tế (64GB) - Mới 99%

iPhone 8 Plus Quốc Tế (64GB) - Mới 99%

10.990.000 đ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Tai nghe, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone 8 Plus Quốc tế (256GB) - Mới 99%

iPhone 8 Plus Quốc tế (256GB) - Mới 99%

13.000.000 đ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Tai nghe, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone 7 Plus Lock (128GB) - Mới 99%

iPhone 7 Plus Lock (128GB) - Mới 99%

8.000.000 đ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Tai nghe, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone XS Max Quốc tế (256GB) - Mới 99%

iPhone XS Max Quốc tế (256GB) - Mới 99%

24.500.000 đ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Tai nghe, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone 7 Quốc tế  (256GB) - Mới 99%

iPhone 7 Quốc tế (256GB) - Mới 99%

Liên hệ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Tai nghe, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone XS Max Lock (256GB) - Mới 100%

iPhone XS Max Lock (256GB) - Mới 100%

24.400.000 đ

 Đập hộp - Fullbox, tặng Phiếu mua hàng 500K

 Active - Bảo hành chính hãng đủ 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone 7 Plus Quốc tế - CPO (128GB) - Mới 100%

iPhone 7 Plus Quốc tế - CPO (128GB) - Mới …

13.100.000 đ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone 7 Plus Quốc tế - CPO (32GB) - Mới 100%

iPhone 7 Plus Quốc tế - CPO (32GB) - Mới …

11.000.000 đ

 Tặng: Củ – Dây sạc, Cường lực, Ốp lưng, Que chọc SIM, Phiếu mua hàng 500K

 Hỗ trợ bảo hành: 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone XS Quốc tế (256GB) - Mới 100%

iPhone XS Quốc tế (256GB) - Mới 100%

25.500.000 đ

 Đập hộp - Fullbox, tặng Phiếu mua hàng 500K

 Active - Bảo hành chính hãng đủ 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone XS Quốc tế (64GB) - Mới 100%

iPhone XS Quốc tế (64GB) - Mới 100%

22.100.000 đ

 Đập hộp - Fullbox, tặng Phiếu mua hàng 500K

 Active - Bảo hành chính hãng đủ 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

iPhone XR Quốc tế (128GB) - 1Sim - Mới 100%

iPhone XR Quốc tế (128GB) - 1Sim - Mới 100%

18.200.000 đ

 Đập hộp - Fullbox, tặng Phiếu mua hàng 500K

 Active - Bảo hành chính hãng đủ 12 tháng
➤ TRẢ GÓP LÃI TỪ 0% (CMT + BLX/SHK)

094 6666 040 #